Diferența dintre traducere și interpretare

În dicționarul de limba română, cuvântul interpret are trei sensuri. Primul desemnează o persoană care traduce pe loc, sau, dacă vrei o formulare mai apropiată de informatică, în timp real, propozițiile unei alte persoane, facilitând astfel dialogul între oameni care vorbesc limbi diferite. Al doilea sens se referă la reprezentantul unei comunități, vorbind în numele ei. Al treilea și ultimul sens ne indică un artist ce interpretează de exemplu un rol pe scenă. Arta sau meseria interpretului se numește interpretariat.

traduceri

Menționam mai sus domeniul informaticii. În cadrul acestui domeniu găsim un frate geamăn al interpretului, și anume interpretorul. Acesta e un program specializat, care traduce în limbaj mașină, adică în „cuvinte” pe care procesorul calculatorului le poate înțelege și executa în mod direct, instrucțiuni, fragmente de cod sau programe întregi, scrise de regulă într-un limbaj de programare de nivel înalt. Diferența dintre interpretor și compilator e că primul realizează traducerea pe loc, fiind util în cazurile în care nu avem acces la codul ce trebuie tradus în mod aprioric, pe când al doilea o face în avans.

În limba engleză, ambele cuvinte (interpret și intepretor) se traduc prin „interpreter”. Evident, limba română e mai bogată decât cea engleză, și nici măcar nu am menționat cuvântul interpretator.

După această lungă introducere, pentru că partea de mai sus e pur introductivă, să trecem la subiect. Iar subiectul vizează serviciile de Interpretariat Academia de traduceri, fiind tangent cu calitatea unei traduceri de care avem nevoie la un moment dat. Acestei calități, în opinia mea, i se pot acorda trei note. O singură stea primesc traducerile realizate de pseudo-translatori, persoane pe care le găsești uneori pe diverse site-uri de freelancing, și care traduc mulțumitor pentru mediocritate (și poate pentru tine), dar care, puse în fața unor termeni tehnici dintr-un domeniu abstract, vor confunda interpretul cu interpretorul.

Pe o treaptă mai sus, primind două stele, se află translatorii profesioniști, capabili să deceleze finele nuanțe dintre forme diferite ale aceluiași cuvânt, sau dintre cuvinte apropiate din cadrul aceleiași familii lexice. Dar și ei au nevoie adeseori de timp pentru a realiza o traducere completă, lipsită de erori. Puțini vor fi aceia care au reușit să asimileze complet cealaltă limbă, să o aibă în sânge, să o transforme într-o parte organică din ființa lor, într-așa măsură încât să fie capabili să îți traducă fluent, natural și cursiv, în mod perfect, ceea ce spune o altă persoană, pe loc. Adică, în momentul și pe măsură ce acea persoană vorbește.

În cazul în care ai de tradus o pagină sau două dintr-un document oarecare, poți angaja fără probleme un freelancer. Dacă textul e important sau tu ești o persoană exigentă, vei avea nevoie de un translator profesionist. Dar dacă organizezi un eveniment bilingv, sau cu participanți de pe mai multe continente, nici măcar translatorii acreditați nu-ți vor fi de ajuns. Vei avea nevoie, atunci, de niște servicii de interpretariat de înaltă calitate.

Probabil, de pe Academia de Traduceri.

Încă nu sunt comentarii.

 
Design by PremiumBloggerTemplates.com